Bluetooth problem on Windows 10

မေန႔ညက မီးပ်က္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ထားတဲ့ bluetooth speaker ကို join ထားတာ ျဖဳတ္လိုက္ပါတယ္။ မီးျပန္လာေတာ့ ျပန္ join လိုက္တယ္။ မီးက ၁မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ျပန္ ပ်က္သြားျပန္ေရာ။ အဲလိုနဲ႔ connect လုပ္လိုက္ disconnect လုပ္လိုက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့ computer ရဲ႕ bluetooth device ေလး error တက္သြားျပီး Device Manager မွာ ေပၚလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။

၁. ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း Bluetooth ကို disable လုပ္ျပီး ျပန္ enable လုပ္တယ္။ error က မေပ်ာက္ဘူး။ Device Manager ထဲ  ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ဝင္ၾကည့္ေတာ့ Unknown USB Device (Device Descriptor Request Fail) လို႔ ေအာက္ဘက္မွာ ေပၚေနတယ္။ Update Driver လုပ္လည္း မရဘူး။

၂. Bluetooth driver ကို Lenovo website ကေန download ျပန္ဆြဲျပီး install ျပန္လုပ္တယ္။ မရဘူး။

၃. System Restore ျပန္လုပ္တယ္ မရဘူး။

ေနာက္ဆံုး Googling လုပ္ျပီး လိုက္ေမႊၾကည့္ေတာ့ ကိုယ္ေတြလို ျဖစ္တဲ့ သူေတြလည္း အမ်ားသား ဆိုတာ ေတြ႕လိုက္ရတယ္ဗ်။ အားမငယ္ရေတာ့ဘူးေပါ့။ အဲလိုနဲ႔ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ေလွ်ာက္ရွာၾကည့္လိုက္ေတာ့ အေျဖတစ္ခုရတယ္။ ဘယ္လိုလည္းဆိုေတာ့ – Continue reading “Bluetooth problem on Windows 10”

Chinese Keyboard တရုတ္လိုရိုက္မယ္

Windows Computer ေတြမွာ တရုတ္လိုရိုက္ဖို႔အတြက္ Keybaord လိုခ်င္သူေတြအတြက္ သံုးရလြယ္တဲ့ Sogou Keyboard Link ေလး ခ်ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီ Link ေလးမွာ download ဆြဲႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ download ဆြဲမယ့္ site ထဲ ဝင္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီကို သြားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ အလ်င္လိုေနလို႔ တင္ေပးလိုက္တာမို႔ Screenshot မထည့္ေပးႏိုင္တာ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

 

 

Windows 32 bits or 64 bits

ကိုယ္သံုးေနတဲ့ Windows ကို 32 bit လား 64 bit လား ခြဲဖို႔ဆိုတာ သိတဲ့သူေတြအတြက္ လြယ္ေပမဲ့ မသိတဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မလြယ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ အျမန္ဆံုး ဘယ္လိုခြဲမလဲ ေျပာျပပါ့မယ္

၁။ ပထမဆံုး My Computer/ Explorer ထဲ ၀င္ပါ။

my computer sc

၂။ Computer ကို Right Click > Properties ကို ႏွိပ္ပါ။ (ပံုကိုၾကည့္ပါ) Continue reading “Windows 32 bits or 64 bits”

て形 te-kei (I)

I.「て形」ေျပာင္းလဲပံု

ၾကိယာအုပ္စု (၁)

かく             → かいて             ku နဲ႔ဆံုးရင္ kuကိုျဖဳတ္ ite ေပါင္း

およぐ          → およいで           gu နဲ႔ ဆံုးရင္ gu ကို ျဖဳတ္ ide ေပါင္း

はなす          → はなして           su နဲ႔ ဆံုးရင္ su ကို ျဖဳတ္ shite ေပါင္း

いく             → いって              iku သြားသည္ က ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ kuနဲ႔ ဆံုးေသာ္လည္း itte လို႔ ေျပာင္း

まつ             → まって              tsu နဲ႔ ဆံုးရင္ tte ေပါင္း

かう             → かって              u နဲ႔ ဆံုးရင္ tte ေပါင္း

うる             → うって              ru နဲ႔ ဆံုးရင္ tte ေပါင္း

ある             → あって              ru နဲ႔ ဆံုးရင္ tte ေပါင္း

しぬ             → しんで              nu နဲ႔ ဆံုးရင္ nde ေပါင္း

あそぶ          → あそんで           bu နဲ႔ ဆံုးရင္ nde ေပါင္း

よむ             → よんで              mu နဲ႔ ဆံုးရင္ nde ေပါင္း

ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္

ku > ite (ျခြင္းခ်က္ – iku > itte), gu > ide, su > shite,

tsu, u, ru > tte

nu, bu, mu > nde တို႔ ျဖစ္တယ္။

ၾကိယာအုပ္စု (၂) iru, eru နဲ႔ အမ်ားစု အဆံုးသတ္သည္

みる             → みて

おしえる       → おしえて

ねる             → ねて

Ru ကို ျဖဳတ္ te ေပါင္းပါတယ္

ၾကိယာအုပ္စု (၃)         ႏွစ္လံုးဘဲရွိပါတယ္ အလြတ္က်က္ရပါမယ္

する             → して

くる             → きて

 

i-Adj             やさしい      → やさしくて I ကို ျဖဳတ္ kute ေပါင္းပါတယ္

いい(よい) → よくて       ii က yoi ကေန ေျပာင္းပါတယ္

 

Na-Adj          きれいな       → きれいで na ကို ျဖဳတ္ de ေပါင္းပါတယ္

** 「ない」→ なくて さむくない → さむくなくて

အေပၚက てけい ေျပာင္းတာေတြ ရျပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီてけい ေတြကို ဘယ္လို အသံုးျပဳမလဲ ဆိုတာ ဆက္ေလ့လာရေအာင္။

 1. 「て形」の使い方 て形 အသံုးျပဳပံု

A.そして ျဖစ္ျပီး

やすい + おいしい → やすくて おいしい ေစ်းသက္သာ ျပီး အရသာရွိတယ္

きれいな+やさしい  → きれい やさしい လွပျပီး သေဘာေကာင္းတယ္

 1. りんごは 甘(あま)くて 少(すこ)し すっぱい。ပန္းသီးက ခ်ိဳျပီး နည္းနည္း ခ်ဥ္တယ္။
 2. 丈夫(じょうぶ)で 使(つか)いやすい かばんが ほしいです。အၾကမ္းခံ ျပီး အသံုးျပဳရလြယ္တဲ့ အိတ္ လိုခ်င္တယ္။

 

B.それから ျပီးေနာက္

①6時(じ)に起(お)きる ၆နာရီမွာအိပ္ရာထတယ္

②食事(しょくじ)をする စားေသာက္တယ္

③新聞(しんぶん)を読(よ)む သတင္းစာဖတ္တယ္

④7時(じ)に家(いえ)を出(で)る ၇နာရီမွာ အိမ္ကထြက္တယ္

1.毎朝(まいあさ) 6時(じ)に 起(お)きて、食事(しょくじ)をして、新聞(しんぶん)を読(よ)んで、7時(じ)に 家(いえ)を 出(で)ます。

မနက္တိုင္း ၆နာရီ အိမ္ရာထ၊ စားေသာက္၊ သတင္းစာဖတ္ျပီးေနာက္ ၇နာရီမွာ အိမ္ကေန ထြက္တယ္။

တစ္ခုကို လုပ္ေနာက္ ေနာက္တစ္ခုကို လုပ္တယ္လို႔ ေျပာရာမွာ သံုးပါတယ္။

 

C.それで・だから ဒါေၾကာင့္ (အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရာတြင္သံုး)

 1. 風邪(かぜ)を 引(ひ)いて 学校(がっこう)を 休(やす)みました。အေအးမိလို႔ ေက်ာင္းကို ခြင့္ယူခဲ့တယ္။
 2. 日本(にほん)の 牛肉(ぎゅうにく)は 高(たか)くて 買(か)えません。ဂ်ပန္ အမဲသားက ေစ်းၾကီးလို႔ မဝယ္ႏိုင္ဘူး။

D.やり方(かた)(方法(ほうほう)・手段(しゅだん))

လုပ္ပံုလုပ္နည္း နည္းလမ္း၊ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့လဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပရာတြင္ သံုး
 1. 「どうやって 会社(かいしゃ)へ いきますか。バスですか。」ကုမၸဏီကို ဘယ္လိုသြားလဲ။ bus နဲ႔လား။

「歩(ある)いて 行(い)きます。」လမ္းေလွ်ာက္ျပီး သြားတယ္။

 1. 辞書(じしょ)を 引(ひ)いて 言葉(ことば)の 意味(いみ)を 調(しら)べます。အဘိဓာန္လွန္ျပီး စကားလံုးေတြရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ရွာေဖြတယ္။
 2. 道(みち)を 渡(わた)るときは、よく 注意(ちゅうい)して 渡(わた)りましょう。လမ္းကူးတဲ့အခါ သတိေကာင္းေကာင္းထားျပီး ကူးၾကရေအာင္။
 3. 立(た)って 話(はな)して いたら つかれたね。座(すわ)って はなそうよう。ရပ္ျပီး စကားေျပာရင္ ပင္ပန္းတယ္ေနာ္။ ထိုင္ျပီး ေျပာၾကစို႔။

က်န္တာေတြကို ေနာက္ post မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

Alpha Zawgyi

AlphaZawgyi

ျမန္မာႏိုင္ငံက ကြန္ျပဴတာေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ Zawgyi font ကို အသံုးမ်ားၾကပါတယ္။

အခုလက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္လည္း Zawgyi Font ကို သံုးျပီး Blog ေရးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုမ်ိဳး Zawgyi စာလံုးေတြကို ေရးႏိုင္ဖို႔ ဖတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ computerမွာ Zawgyi font အရင္ Install လုပ္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ File install လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ File တင္ေပးထားပါတယ္။

Zawgyi က windows 32bit ႏွင့္ 64 bit ေပၚမူတည္ျပီး Install လုပ္တာ အနည္းငယ္ ကြဲျပားပါတယ္။

32bit ေတြအတြက္က တစ္ခုကို install လုပ္တာနဲ႔ စာသားေတြလည္း ဖတ္လို႔ရသလို zawgyi keyboard လည္း Install လုပ္ျပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။

64bit သမားေတြကေတာ့ အဲဒါအျပင္ ေနာက္တစ္ခုပါ ထပ္ျပီး install ထပ္လုပ္ရပါေသးတယ္။ Install လုပ္တာက မခက္လို႔ မျပေတာ့ပါဘူး။

Firefox, Explorer, Chrome တို႔မွာ zawgyi font ျမင္ေအာင္ ဘယ္လိုေျပာင္းရလဲ ဆိုတာ သပ္သပ္ post တစ္ခု တင္ေပးပါ့မယ္။

32bit သမားေတြ က ပထမတစ္ခုတည္း down ျပီး 64 bit သမားေတြက ႏွစ္ခုလံုးdown ျပီး install လုပ္ပါ။

64 bit သမားေတြအတြက္ ဒုတိယ တစ္ခုက Folder ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက ပံုမွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း Setup.exe ကို Double-click ႏွိပ္ျပီး Install လုပ္ပါ။ တစ္ျခား .msi ဖိုင္ေတြကို ဘာမွ မလုပ္ပါနဲ႔။

zawgyi 64 setup.png

For 32 bit, Download This only  download.gif

For 62 bit, Download Both         download

32bit, 64bit မခြဲတတ္သူမ်ား ဒီ Link မွာ ၾကည့္ပါခင္ဗ်။

Personalization of Windows 10 – Part V

Personalization of Windows 10 – Part V

Theme

ေနာက္တစ္ခုက Theme ျဖစ္ပါတယ္

Windows ရဲ႕ အဆင္အျပင္အားလံုး အစံုလိုက္ သတ္မွတ္ျပီး ျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ Microsoft site ကေန theme ကို download ဆြဲျပီးလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ http://windows.microsoft.com/en-US/windows/themes?ocid=w8_client_themes

Windows ကို စိတ္ၾကိဳက္ျပင္ဆင္ျပီးတဲ့အခါ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ Save လုပ္ထားရင္လည္း ရပါတယ္။

save themes

အရင္ Post ေတြမွာ ျပင္ထားတဲ့ဟာေတြကို စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ျပီ ဆိုရင္ Theme ထဲဝင္ျပီး Save Theme ကို နွိပ္ပါ။

Save themes as . . .  dialog box ေပၚလာရင္ စိတ္ၾကိဳက္ နာမည္ေပးျပီး Save လုပ္လိုက္ပါ။ Continue reading “Personalization of Windows 10 – Part V”

Personalization of Windows 10 – Part IV

Personalization of Windows 10 – Part IV

Lock Screen

ေနာက္တစ္ခုက Lock Screen ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဟာေတြလိုမ်ိဳး Preview ရွိပါမယ္ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြအတိုင္း ဘာေတြ ေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာ ၾကည့္ဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

lock screen

ပထမတစ္ခုက LockScreen ရဲ႕ Background ျဖစ္ပါတယ္။

Windows ကို Lockခ် လိုက္ရင္ ဘယ္ ေနာက္ခံပံု ေပၚေပးမလဲဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။  Continue reading “Personalization of Windows 10 – Part IV”